Detekce vad výlisku

Společnost FCC průmyslové systémy se detekcí vad výlisků zabývá již delší dobu a vyvinula pro tento účel několik detekčních metod. Dodáváme systémy, které kontrolují nejkritičtější ohyby kamerami vestavěnými přímo v lisovací formě. Pro dodatečnou kontrolu jsme vyvinuli skenovací hlavu určenou k montáži na robota, kterou lze hledat defekty v prakticky libovolném místě hotového výlisku. Robotická kontrola je zařazena za lisovací linku a může být programována na detekci vad, které nelze z technických důvodů kontrolovat kamerou vestavěnou ve formě. Hlava pracuje na principu optické triangulace. Sestava zdrojového laseru, vysokorychlostní kamery a vyhodnocovacího softwaru je optimalizována pro hledání vad, které vznikají při porušení homogenity plechu při lisování. Tato optimalizace umožňuje hledat poruchy povrchu o hloubce pod 100μm při rychlosti skenování až 6 m/s. Metoda navíc není kriticky závislá na přesné trajektorii nebo rovnoměrnosti pohybu skenovací hlavy, což usnadňuje programování robota. Z principu také vylučuje chyby vzniklé ušpiněním povrchu výlisku olejem, lubrikantem nebo jiným způsobem.

Unikátní skenovací hlavu jsme již realizovali na čtyřech lisech s celkem 16 roboty

4 lisy
16 skenovacíchhlav
16 robotů

Kamerová hlava

skenovací hlava FCCPS

V současné době jsme pro robotickou kontrolu vyvinuli novou skenovací hlavu, která je nyní kompaktnější, kalibrovaná a pro snazší vytváření trajektorií opatřena nejen trnem s měkkou špičkou, ale také bodovým laserem, pro snazší určení místa, které kamerová hlava sleduje. Námi vyvinutá robotická kontrola je již nasazena na čtyřech lisech, ve kterých hledá vady plechu šestnáct robotů.

skenovací hlava FCCPS

Rekonstruovaný 3D povrch s vyznačenou povrchovou vadou.
V tomto případě se jedná o namoženinu plechu.

Nová skenovací hlava je skutečným přelomem v detekci vad výlisku a v současné době je již nasazena v ostrém provozu významného výrobce z oblasti automobilového průmyslu.

Statická kontrola

Kontrola výlisku kamerami vestavěnými v lisovací formě

Díly lisované z plechu jsou dnes základem samonosných konstrukcí nejen v  automobilovém průmyslu. Proto nesmí být jejich pevnost snížena zeslabenými místy, namožením a prasklinami, které mohou vzniknout při lisování. Moderní CAD softwary dokáží simulovat namáhání plechu v lisovací formě a predikovat kritická místa. Umožňují tak využívat materiál až na hranici jeho pevnostních parametrů a ušetřit při hromadné výrobě obrovské náklady. Předpokladem je ovšem výroba z naprosto bezchybného materiálu, neboť i nepodstatná nehomogenita může způsobit kritický defekt výlisku. Proto bývá kontrola kritických míst hotového výlisku nezbytnou součástí operace lisování. Společnost FCC průmyslové systémy se detekcí vad výlisků zabývá již delší dobu a vyvinula pro tento účel několik detekčních metod. Dodáváme systémy, které kontrolují nejkritičtější ohyby kamerami vestavěnými přímo v lisovací formě.
Pro kontrolu prasklin a namoženin používáme dva způsoby sejmutí a vyhodnocení obrazu, které volíme podle charakteru předpokládaného defektu. Lze pořídit obrázek ve viditelném světle nebo využít laserovou stopu. Pořízené obrázky se vyhodnocují speciálním softwarem.
Kamery a laserové osvětlovače se montují do nepohyblivých částí lisovací formy (raznice). Jejich umístění se volí podle charakteru detekovaného defektu. Kamery využívají ethernetovou komunikaci a jsou připojeny přes jednotný konektorový panel podobně, jako výstupy dalších čidel umístěných ve formě. Zpracování obrazu a vyhodnocení výsledku probíhá v průmyslovém počítači, který lze doplnit vizualizačním panelem.

Inspekce kritických míst výlisku přímo v lisovací lince zachytí vady výlisku ještě v procesu lisování. Umožňuje tak vyřadit vadné kusy ještě před dalším zpracováním. Tím šetří výrobní náklady.