Meinberg DCF77 - technické podrobnosti

Firma Meinberg vyrábí dvě základní kategorie DCF přijímačů. Levnější kategorie přijímačů obsahuje analogový demodulátor, který zpracovává amplitudovou složku modulace - sem patří například modely DCF77C51, USB5131, COM52HS nebo RU226. Dražší kategorie přijímačů obsahuje softwarový demodulátor implementovaný v DSP, který zpracovává fázovou složku modulace - sem patří například karta PCI511 nebo modul PZF, používaný v serverech LanTime (nebo i samostatně v zákaznických sestavách).

Signál DCF77 nese obě složky modulace zároveň - původní amplitudovou modulaci i později uvedenou fázovou složku. Modulační schéma je vymyšleno tak, aby AM demodulátory "neviděly" fázovou složku, a naopak fázové detektory mají signál na vstupu "zarovnaný" limiterem, takže AM složku ignorují.

Zmíněné dražší přijímače s fázovou demodulací (PZF) vykazují mnohem lepší odolnost proti rušení - firma Meinberg tvrdí, že PZF přijímač leckdy ukazuje bezchybná demodulovaná data ještě i na signálu, kde užitečná amplitudová modulace už prakticky není vidět (je překryta rušením).

I levnější kategorie přijímačů obsahuje čistě provedenou signálovou cestu s dostatečnou selektivitou. Většina modelů se dodává s aktivní externí anténou, která obsahuje feritovou tyčku laděnou klasickým LC obvodem a k tomuto LC obvodu navázaný předzesilovač (napájený po anténním svodu přiloženým ss napětím). Další LC rezonátor je na vstupu přijímače. Tyto LC obvody mají nicméně ještě relativně malou strmost (široké pásmo) a slouží hlavně k základní ochraně proti přebuzení silnými signály mimo užitečné pásmo. Skutečně kvalitní selektivitu dodávají DCF přijímačům keramické rezonátory (filtry) s šířkou pásma 40 Hz - každý přijímač Meinberg obsahuje jeden až dva stupně těchto filtrů. V anténě použitý univerzální zesilovač i v přijímači použitý jednoúčelový čip DCF77 přijímače mají v našich příjmových podmínkách vlastní šum vstupního tranzistoru hluboko pod reálně přijímanou úrovní signálu - a čip přijímače má dostatečně široký rozsah regulace zisku (AGC), aby zpracoval prakticky jakýkoli signál, ať už je pár kilometrů od vysílače, nebo pár decibelů nad svým šumovým prahem (0.4 uV). Sami Meinbergové tvrdí, že předzesilovač v anténě je určen víceméně k překlenutí delších úseků anténní kabeláže (k vyrovnání útlumu) a že při krátkém anténním kabelu jeho zisk reálně není vůbec zapotřebí.

Přes to všechno je hledání správného místa pro anténu často dobrodružstvím, při kterém zajásá srdce pravověrného radioamatéra - zejména pokud si zákazník předem znesnadní výchozí situaci tím, že se zaměří na levnější analogové přijímače (pravda je, že PZF se vyrábí v mnohem menší pestrosti variant) a trvá na použití pokojové antény, tj. chce se vyhnout umístění antény ven, případně navíc trvá na umístění v příjmově nevhodném místě (viz níže). Pokojová anténa AI01 (nebo integrovaná v přijímači) má navíc oproti venkovní AW02 tu nevýhodu, že nemá držák s možností přesného směrování v rozsahu 360 stupňů. V konkrétních reálných pokusech o instalaci přijímače s anténou se naši zákazníci pravidelně potýkají se "slabým příjmem", kdy přijímač trvale hlásí "bez synchronizace" (svítí červená kontrolka), tj. přijímač vidí v přijímaných datech chyby.

Jak již bylo výše zmíněno, problém není ani tak ve slabém signálu ve smyslu geografické vzdálenosti od vysílače v otevřené krajině, ale zejména v relativně vysoké úrovni místního elektromagnetického rušení v poměru k signálu (který je navíc více či méně tlumen uvnitř budov). Problém rozhodně nespočívá ve špatné citlivosti či selektivitě přijímače Meinberg. Přijímač s anténou mají citlivosti na rozdávání a selektivitu velmi dobrou, ale přijímají signál silně zarušený přímo v užitečném pásmu.

Konkrétní praktické poznámky k umístění antény a oživení přijímače:

Na závěr ještě upřesnění ohledně šíření signálu DCF77 v průběhu dne a noci. Hrubá představa, že přes den je užitečný signál slabší, a v noci silnější díky odrazu od ionosféry, je poměrně zjednodušená. Ano, signál se v noci odráží od vrstvy D v ionosféře. Takže u přijímače na zemském povrchu dochází ke složení (interferenci) zhruba dvou vln (trajektorií šíření): vlny čistě pozemní a vlny odražené od ionosféry. V závislosti na poloze přijímače a stavu ionosféry může součtem obou vln dojít k zesílení signálu, nebo k jeho zeslabení (třeba i docela citelnému, zřejmě až o několik desítek dB). Záleží na přesné vzájemné fázi a poměru amplitud obou vln v místě příjmu. Reálně se pak příjem chová zhruba tak, že obecně je v noci silnější, přesto několikrát za noc může dojít ke strmému krátkému "úniku" (doba trvání čtvrt hodiny nebo déle) - viz grafy síly signálu, naměřené improvizovaným "záznamníkem" na analogovém demodulátoru přijímače Meinberg DCF77C51:


Ústí nad Labem, anténa uvnitř místnosti, bez zesílení, délka vzorku 2 hodiny


Slovensko, považská nížina, anténa na střeše, vřazen zesilovač BLV = +10 dB, délka vzorku 2 dny


Slovensko, považská nížina, anténa na střeše, střídavě se zesilovačem a bez, délka vzorku 2 týdny

Poslední slovo má úroveň rušení v porovnání s okamžitou sílou užitečného signálu. Když užitečný signál utone v "šumovém pozadí", tak si s tím nakonec neporadí sebelepší přijímač. Mimochodem se nám při tomto měření potvrdilo, že digitální přijímače PZF jsou skutečně o poznání odolnější.
Jedna věc je síla užitečného signálu, ovlivňovaná ionosférou. A druhá věc je, že v noci sice obecně poklesne rušení z mnoha malých místních zdrojů, ale může zesílit případné průmyslové rušení ze silných vzdálenějších zdrojů... (svařovna s třísměnným provozem apod.)

Dostal se nám do ruky propagační materiál německého úřadu, který vysílání a monitorování DCF77 zajišťuje z pracovišť v Mainflingenu kousek od Frankfurtu (vysílač) a v Braunschweigu (300 km daleko) - který existenci interferenčních úniků jednoznačně potvrzuje a podrobně vysvětluje. Pozemní vlna co do amplitudy převažuje cca do 300 km od vysílače - pak ale začíná výrazně slábnout, až po 2000 km prakticky neexistuje. Vlna odražená od ionosféry je slabší, ale také pomaleji slábne, takže se dá přijímat i ve vzdálenostech přes 2000 km (existují věrohodné zmínky o přijímačích DCF77, které fungují v Kanadě). Noční interferenční úniky (a obecně kolísání síly signálu) se údajně projevují nejvíce ve vzdálenostech 600 až 2000 km. Což by vysvětlovalo pozorované pravidelné a výrazné úniky na konkrétním místě u našeho zákazníka v považské nížině na Slovensku, nějakých 700 km od Mainflingenu. Nicméně jsou docela výrazné i v Ústí nad Labem (cca 400 km od Mainflingenu) a jsou občas, s menším výkyvem, pozorovány i na zmíněném pracovišti "Spolkového fyzikálně-technického ústavu" v Braunschweigu.